Overzicht van alle gevallen in ronde 3

Soortnamen in rood zijn recent gewijzigd.

id soort datum plaats

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

67479 Ross' Gans 11 t/m 30 september 2017 GE Oldebroek, Oosterwolde - Polder Oosterwolde
67488 Ross' Gans 26 oktober 2017 OV Deventer, Randerwaarden, Diepenveen

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

68217 Vale Gierzwaluw 5 november 2019 NH Castricum (gemeente) , Noordhollands Duinreservaat - Zuidernollen
68247 Vale Gierzwaluw 24 november 2019 GR Het Hogeland, Havengebied Lauwersoog

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

68302 Kuifkoekoek 18 juni 2019 DR Westerveld, Drents-Friese Wold - Doldersummerveld (DR)

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

67794 Kuhls Pijlstormvogel 25 oktober 2018 ZH 's-Gravenhage, Kijkduin t/m Westkapelle via Monster, Maasvlakte en Ouddorp

CHARADRIIFORMES

strandlopers  ·  Scolopacidae

68092 Dunbekwulp 1 november 1921 NL onbekend, onbekend

PASSERIFORMES

zwaluwen  ·  Hirundinidae

25492 Amoerroodstuitzwaluw 26 mei 2013 NH Velsen, Kennemermeer, IJmuiden

grasmussen  ·  Sylviidae

68141 Westelijke | Moltoni's | Balkanbaardgrasmus 26 t/m 27 april 2019 FR Ameland (gemeente) , Ameland - Klein Vaarwater

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

67988 Roodsterblauwborst 2 t/m 5 april 2017 NH Gooise Meren, IJmeerkust - Vijfhoek tot Muiden
68021 Roodsterblauwborst 14 mei 2019 FR Leeuwarden, permacultuurtuin De Oerfloed, Boksumerdyk 5a, Goutum
68037 Roodsterblauwborst 23 mei 2019 FR Ooststellingwerf, Fochteloerveen

kwikstaarten  ·  Motacillidae

68159 Citroenkwikstaart 20 september 2019 NH Huizen (gemeente) , Huizen - Tafelbergheide